25 jaar Awb: Stibbebijdragen jubileumbundel

Op vrijdag 8 februari 2019 is het zilveren jubileum van de Algemene wet bestuursrecht gevierd. Tijdens het symposium 25 jaar Awb. Verschillende generaties over een jarige wet is een jubileumbundel gepresenteerd: 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, onder mederedactie van Tom Barkhuysen.

In deze bundel zijn verschillende bijdragen van Stibbe-advocaten verschenen:

De gehele bundel is hier open access beschikbaar.

Ter inspiratie voor de bundel is op 30 augustus 2017 een rondetafelgesprek gehouden met zes bestuursrechtjuristen, onder wie bestuursrechtadvocaat Machteld Claessens, over de stand van zaken in het bestuursrecht. Het verslag is te vinden op de website van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).

Het bericht ‘25 jaar Awb: Stibbebijdragen jubileumbundel‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Tom Barkhuysen
Alle posts van
Tom Barkhuysen

Jan Reinier van Angeren
Alle posts van
Jan Reinier van Angeren

Anna Collignon
Alle posts van Anna Collignon
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone