Actuele bestuursrechtelijke wetgeving met overzicht wijzigingen nu beschikbaar

In 2013 zijn er weer veel wetten gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat veel wettenbundels gedateerde wetteksten bevatten. Dit is niet alleen onhandig, maar vormt ook een juridisch risico.

Om deze reden hebben wij een pdf gemaakt van een aantal wetten die onmisbaar zijn voor mensen die werkzaam zijn in het bestuurs- en omgevingsrecht.

Van deze wetten hebben we twee versies gemaakt:
(i) Een doorlopende versie van de wettekst zoals deze luidt sinds 1 januari 2014; en
(ii) Een versie waarin de wettekst van 1 januari 2013 is vergeleken met de wettekst van 1 januari 2014 (de “compare”).

Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat u in één oogopslag kunt zien welke artikelen van de Awb in 2013 zijn gewijzigd door de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

U kunt deze twee versies van de volgende wet- en regelgeving hier downloaden:

 1. Algemene wet bestuursrecht (Awb):
  doorlopende tekst
  compare
 2. Wet ruimtelijke ordening (Wro):
  doorlopende tekst
  compare
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
  doorlopende tekst
  compare
 4. Wet milieubeheeer (Wm):
  doorlopende tekst
  compare
 5. Crisis- en herstelwet:
  doorlopende tekst
  compare
 6. Besluit ruimtelijke ordening (Bro):
  doorlopende tekst
  compare: in het Bro zijn in 2013 geen wijzigingen aangebracht
 7. Besluit omgevingsrecht (Bor):
  doorlopende tekst
  compare
 8. Regeling omgevingsrecht (Mor):
  doorlopende tekst
  compare
 9. Activiteitenbesluit:
  doorlopende tekst
  compare
 10. Activiteitenregeling:
  doorlopende tekst
  compare
 11. Besluit m.e.r.:
  doorlopende tekst
  compare: in het Besluit m.e.r. zijn in 2013 geen wijzigingen aangebracht.
 12. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet:
  doorlopende tekst
  compare

Aaldert ten Veen
Alle posts van Aaldert ten Veen

Annemarie Drahmann
Alle posts van Annemarie Drahmann
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone