Annotatie bij de uitspraak over de mestvergistingsinstallatie te Sterksel; beleidsvrijheid bij verlangen revisievergunning

In mijn annotatie in M en R 2015/102 (ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:65) ga ik in op de vraag wanneer een revisievergunning kan worden verlangd van een bedrijf, en welke beleidsvrijheid het bevoegd gezag heeft. De Afdeling heeft zich hier voor het eerst in het kader van een Wabo-vergunning over uitgelaten.

Met name het belang van een overzichtelijk vergunningenbestand kan reden kan zijn een revisievergunning te verlangen. De omstandigheid dat in het deel van een inrichting waarop de gevraagde veranderingsvergunning geen betrekking heeft, niet de beste beschikbare technieken worden toegepast, geeft geen aanleiding om het aanvragen van een revisievergunning te verlangen.

Klik hier om de noot te lezen.

Het bericht ‘Annotatie bij de uitspraak over de mestvergistingsinstallatie te Sterksel; beleidsvrijheid bij verlangen revisievergunning‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Anna Collignon
Alle posts van Anna Collignon

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone