Circulaire economie en het huidige en toekomstige bestuursrecht

Woensdag 19 januari vond een webinar plaats over actualiteiten over circulaire economie en bestuursrecht van de werkgroep VMR Jong van de Vereniging voor Milieurecht. Stibbe-advocaten, Excess Materials Exchange en promovenda Ida Mae de Waal spraken over de te zetten stappen naar een circulaire economie, huidige wetgeving en toekomstige wetten en beleid op dit gebied.

In het webinar formuleerden de sprekers een aantal take aways en aandachtspunten voor de komende jaren. Deze delen wij graag met u.

  1. Informatie over grondstoffen breder beschikbaar en meer experimenteerruimte. Inzicht in de gebruikte grondstoffen, bijvoorbeeld met een grondstoffenpaspoort, helpt bedrijven met circulaire doelen. Experimenten kunnen ook helpen, maar daar moet dan wel (juridische) ruimte voor zijn. Flexibele vergunningen bijvoorbeeld kunnen die ruimte bieden. Op dit moment laten bedrijven zich nog terugschrikken van het adopteren van circulaire economie principes door een gebrek aan duidelijkheid en experimenteerruimte.
  2. Nederlands recht sluit niet aan bij doelstellingen. De rijksoverheid zet in op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De wet- en regelgeving loopt daar op dit moment op achter. Er zijn weinig concrete normen om de circulaire economie verder aan te jagen en het huidige recht is afgestemd op een ‘lineaire’ en niet op een circulaire economie. Secundaire grondstoffen zijn bijvoorbeeld juridisch gezien vaak afvalstoffen en daarvoor gelden vaak meer regels dan voor primaire grondstoffen. In 2021 is vanuit meerdere hoeken opgeroepen tot meer circulaire normstelling en het coalitieakkoord noemt de circulaire economie vaak. Er kan de komende jaren veel gebeuren op dit vlak.
  3. Circulaire ontwikkelingen in het Europese recht. Het huidige EU stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht lijkt momenteel onvoldoende aan te sluiten bij de circulaire economie. De focus ligt nu nog voornamelijk op de afzonderlijke levensfases van producten. Ondanks circulaire aspecten in de Ecodesign-Richtlijn en de Kaderrichtlijn afvalstoffen blijven belemmeringen bestaan en worden mogelijkheden onvoldoende benut. Toekomstige ontwikkelingen op EU-niveau wijzen er echter op dat de levenscyclus van producten – en ook het stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht dat daarop van toepassing is – steeds meer als geheel wordt beschouwd. Een voorbeeld is het voorstel voor de Batterijen Verordening. Ook het Initiatief voor duurzaam productbeleid, waarmee beoogd wordt de reikwijdte van de Ecodesign Richtlijn te verbreden, is een interessante ontwikkeling.

Wij kijken uit naar de ontwikkelingen op dit gebied en houden u daarover op de hoogte.

Sprekers: Christian van Maaren (Excess Materials Exchange), Ida Mae de Waal (Universiteit Utrecht), Valérie van ‘t Lam (Stibbe) en Bram Schmidt (Stibbe)

Moderator: Lisa van der Maden (Stibbe).

Zie over circulaire economie en bestuursrecht ook onze eerdere blogs (link 1, link 2).

Zie voor een Engelse vertaling van dit blogbericht deze link.

Het bericht ‘Circulaire economie en het huidige en toekomstige bestuursrecht‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Valérie van ‘t Lam
Alle posts van Valérie van ‘t Lam

Lisa van der Maden
Alle posts van Lisa van der Maden

Bram Schmidt
Alle posts van Bram Schmidt
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone