De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH)

In deze vlog wordt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering wet VTH) besproken. Dit ontwerpbesluit is op 11 juli 2016 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden voor de voorhangprocedure. In het ontwerpbesluit wordt onder meer vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder geval moeten uitvoeren (het ‘basistakenpakket’ uit de package-deal tussen het Rijk, IPO en de VNG van juni 2009), en wordt het informatie uitwisselingsprogramma Inspectieview Milieu formeel geïntroduceerd.

Het bericht De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH) is een bericht van www.stibbeblog.nl


Anna Collignon
Alle posts van Anna Collignon

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone