E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs over 2020 gebundeld.

Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2021. Onderwerpen waarover we het komende jaar waarschijnlijk nog veel gaan horen zijn:

1. Corona

De Covid-19 pandemie heeft diverse staats- en bestuursrechtelijke vragen opgeworpen. Onder meer over digitalisering, staatssteun en de NOW-subsidie. Het komende jaar zal nog steeds in het teken staan van Corona. De vraag rijst welke bestuursrechtelijke Corona-maatregelen ook na de pandemie het behouden waard zijn.

2. Stikstof

Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben de bestuursrechter en de wetgever niet stilgezeten. De rechtspraak heeft op onderdelen meer duidelijkheid gebracht en er zijn nieuwe regels opgesteld. Die ontwikkeling zal zich in 2021 voortzetten.

3. Maatwerk

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het thema maatwerk hoog op de bestuursrechtelijke agenda gezet. Het gaat er hierbij om dat de burger merkt dat het in de rechtsstaat om hem te doen is. Er is werk aan de winkel voor de bestuursrechter, het bestuur en de wetgever. We zullen daar het komende jaar veel van gaan zien.

Naast deze drie belangrijke ontwikkelingen hebben ook tal van andere actualiteiten plaatsgevonden binnen het bestuurs- en omgevingsrecht.

Het e-book is gemakkelijk te downloaden door te klikken op onderstaande button. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

admin-ebook

Het bericht ‘E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Jan Reinier van Angeren
Alle posts van Jan Reinier van Angeren

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone