Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie

Het afgelopen jaar zijn er weer interessante milieurechtelijke uitspraken gewezen. In mijn kroniek die ik dit jaar weer schreef voor Bouwrecht signaleer ik uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken die mij het afgelopen jaar zijn opgevallen. Aan de orde komen uitspraken over onder meer: het Activiteitenbesluit milieubeheer, de (voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk besluit, de omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning), andere milieurechtelijke onderwerpen en de bestuursrechtelijke handhaving. U kunt het artikel hier lezen.

Het bericht ‘Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Valerie van ‘t Lam
Alle posts van Valerie van ‘t Lam

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone