Herziene bundel Op weg naar de Omgevingswet beschikbaar

Misschien heeft u al uitgebreid kennis genomen van de Omgevingswet, misschien begint u zich nu te oriënteren op de komende veranderingen. Met de bundel Op weg naar de Omgevingswet hopen wij eenieder wegwijs te maken met de nieuwe Omgevingswet. In de bundel wordt ingegaan op het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten, de procedures, rechtsbeschermingsmogelijkheden en ten slotte op een aantal inhoudelijke normen.

Deze bundel is een herziene versie van de bundel Op weg naar de Omgevingswet die in februari 2015 is verschenen. Deze herziene bundel is geüpdatet naar de laatste stand van zaken; alle veranderingen die tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn doorgevoerd, zijn hierin verwerkt.

Via onderstaande knop kunt u de bundel Op weg naar de Omgevingswet downloaden.

Over de Omgevingswet is ook een presentatie beschikbaar. Via onderstaande knop kunt u deze presentatie downloaden.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website www.pgomgevingswet.nl.

Het bericht ‘Herziene bundel Op weg naar de Omgevingswet beschikbaar‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Aaldert ten Veen
Alle posts van Aaldert ten Veen

Jan Reinier van Angeren
Alle posts van
Jan Reinier van Angeren

Tom Barkhuysen
Alle posts van Tom Barkhuysen

Tijn Kortmann
Alle posts van Tijn Kortmann
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone