Kwalificeert degene die op circa 3,2 kilometer woont van het terrein waar een popfestival wordt gehouden als belanghebbende?

Een belanghebbende die op circa 3,2 kilometer woont van het terrein waar een popfestival wordt gehouden, kwalificeert volgens de ABRvS niet als belanghebbende. Onder meer niet omdat het volgens de Afdeling niet aannemelijk is dat appellante – naar objectieve maatstaven gemeten (lees: op basis van waarnemingen van een ambtenaar van de gemeente) – hinder van enige betekenis van het popfestival ondervindt. In mijn noot bij deze uitspraak plaats ik enkele kritische kanttekeningen bij de overwegingen van de ABRvS.

Het bericht ‘Kwalificeert degene die op circa 3,2 kilometer woont van het terrein waar een popfestival wordt gehouden als belanghebbende?‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Valerie van ‘t Lam
Alle posts van Valerie van ‘t Lam

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone