Rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 13 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.]

Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. De tabel in onderstaande link geeft een overzicht van de belangrijkste instrumenten onder de Omgevingswet en het op deze instrumenten van toepassing zijnde rechtsbeschermingskader zoals opgenomen in het wetsvoorstel en de daarbij horende memorie van toelichting.

U kunt de tabel hier downloaden.

Dit is een blog in een serie over de Omgevingswet. Meer blogs over de Omgevingswet kunt u lezen op www.stibbeblog.nl. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.pgomgevingswet.nl.

Het bericht ‘Rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Jan Reinier van Angeren
Alle posts van Jan Reinier van Angeren

Hubertine Bergsma
Alle posts van Hubertine Bergsma
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone