Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

Op donderdag 30 november jl. organiseerde Stibbe samen met het Bureau Stedelijke Planning het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’.

Hieronder treft u de presentaties aan zoals die door de sprekers tijdens het seminar zijn gehouden:

Joke Geldhof (gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen, provincie Noord-Holland):

Frans Wittenberg (adjunct-directeur Wonen en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning):

Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe):

Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD):

Bureau Stedelijke Planning schreef naar aanleiding van het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’ een achtergronddossier waarin ze dieper ingaan op de problematiek en mogelijke oplossingen die Frans Wittenberg tijdens zijn presentatie al kort aanstipte.

Het bericht ‘Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Jan van Oosten
Alle posts van Jan van Oosten

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone