De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht; een actualisatie anno 2014

Begin 2011 schreven Arwin Bos en Tom Barkhuysen een artikel over de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de EU voor het bestuursrecht. In dit artikel beschrijven zij de stand anno 2014. In het bijzonder wordt ingegaan op het onderscheid tussen rechten en beginselen, het toepassingsbereik van het Handvest (waarover meer duidelijkheid is ontstaan), de verhouding van het Handvest tot het EVRM, de meerwaarde van het Handvest, de vraag of ambtshalve moet worden getoetst aan het Handvest en het onderwerp van de botsing van grondrechten.


Tom Barkhuysen
Alle posts van Tom Barkhuysen

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone