Podcast: De burgerschapsopdracht van het onderwijs

Deze aflevering van Stibbe Legal Insights gaat over de burgerschapsopdracht van het onderwijs. Machteld Claessens, advocaat, en Tamar de Waal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsfilosoof, bespreken wat burgerschap inhoudt, wat de betekenis en het doel van burgerschapsonderwijs zijn en hoe scholen hieraan invulling kunnen geven.

In Nederland wordt van scholen verwacht dat zij leerlingen onderwijzen in burgerschap, wat hun rol is in de maatschappij en hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Die burgerschapsvorming is sinds 2006 verplicht, en sinds 2021 geldt een ‘verduidelijkte burgerschapsopdracht’. Een opdracht die strikt bewaakt wordt door de minister van Onderwijs maar die ook juridische en maatschappelijke vragen oproept.

Machteld en Tamar bespreken de betekenis van (goed) burgerschap, wat de burgerschapsopdracht voor scholen is en hoe zij hieraan invulling kunnen geven. Verder bespreken zij de vraag wie mag bepalen wat burgerschapsonderwijs is en andere aandachtspunten voor wetgever, minister en Onderwijsinspectie bij de vormgeving van de burgerschapsopdracht.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify en Apple Podcast.

Het bericht ‘Podcast: De burgerschapsopdracht van het onderwijs‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Machteld Claessens
Alle posts van Machteld Claessens

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone