Kroniek van het algemeen bestuursrecht

Over evenredigheid, evenredigheid en … evenredigheid.
Maar hoe dan precies?

Opnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op evenredigheid en maatwerk. Maar dat debat komt wel in een volgende fase nu de bestuursrechters handen en voeten beginnen te geven aan een meer indringende toetsing van overheidsbesluiten aan het evenredigheidsbeginsel. Ook andere rechtsbeginselen worden in een burgervriendelijke richting verder ontwikkeld en dat geldt ook voor het bestuursprocesrecht. Naast de bestuursrechter werkt ook de wetgever aan wetgeving die daaraan kan bijdragen. Te hopen valt dat in deze roerige tijd, met veel zorgen en uitdagingen, de nodige aandacht voor de noodzakelijke verdere verbouwing van het bestuurs(proces)recht blijft bestaan.

Deze publicatie van Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden is verschenen in NJB 2022/949, afl.15 p. 1136.

Een eerdere kroniek van het algemeen bestuursrecht kunt u hier vinden.

Het bericht ‘Kroniek van het algemeen bestuursrecht‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Tom Barkhuysen
Alle posts van Tom Barkhuysen

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone