Privacytoezichthouder krijgt tanden: hoge privacyboetes en meldplicht datalekken op komst

Eind mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee hoge boetes bij niet-naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens worden geïntroduceerd. Ook zijn bedrijven binnenkort verplicht om datalekken aan de privacytoezichthouder te melden en in bepaalde gevallen ook aan de personen van wie gegevens gelekt zijn. Niet-naleving van de privacywetgeving kan leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 810.000,- of – indien de toezichthouder daar aanleiding toe ziet – zelfs tot 10% van de jaaromzet van de onderneming. Daarnaast krijgt het College bescherming persoonsgegevens na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een nieuwe naam en zal voortaan de Autoriteit persoonsgegevens heten. De aangescherpte wetgeving treedt op 1 januari 2016 in werking.

Alle informatie over deze wetswijziging en de gevolgen voor de praktijk zijn voor u samengevat in het artikel Privacytoezichthouder krijgt tanden: hoge privacyboetes en meldplicht datalekken op komst.

Het bericht ‘Privacytoezichthouder krijgt tanden: hoge privacyboetes en meldplicht datalekken op komst‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Friederike van der Jagt
Alle posts van Friederike van der Jagt

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone