Podcast: De burgerschapsopdracht van het onderwijs

Deze aflevering van Stibbe Legal Insights gaat over de burgerschapsopdracht van het onderwijs. Machteld Claessens, advocaat, en Tamar de Waal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsfilosoof, bespreken wat burgerschap inhoudt, wat de betekenis en het doel van burgerschapsonderwijs zijn en hoe scholen hieraan invulling kunnen geven. In Nederland wordt van scholen verwacht dat zij leerlingen onderwijzen in … Read more

Deskundigenadvisering: Hoe onafhankelijker, hoe beter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak regels gegeven over de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van deskundigen. In het bestuursrecht spelen deskundigen een belangrijke rol. Dat heeft te maken met het feit dat veel wetten een deskundigenbeoordeling voorschrijven. Een veel voorkomend verplicht deskundigenadvies is bijvoorbeeld een welstandsadvies. Aan de hand van een welstandsadvies moet het … Read more

Conclusie staatsraad A-G en uitspraak Afdeling bieden inzicht in mogelijkheden delegatie bij vaststelling bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

Afgelopen april schreef staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer een conclusie over de mogelijkheden van delegatie van delen van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Aangezien onder de Omgevingswet (Ow) deze mogelijkheid ook zal bestaan, werd met deze conclusie een tipje van de sluier opgelicht van de werking van de Ow en de vaststelling van … Read more

Usufruct on rent payments: Dutch Supreme Court limits freedom of contract within property law

A right of usufruct on a claim cannot be used to appropriate what is received through collection of that claim, as the Dutch Supreme Court ruled in its decision of 30 September 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1331), in a case between KPN and Telecom Vastgoed about an alleged right of usufruct on rent payments. Background: telephone antennas KPN is a provider of mobile … Read more

Takeaways Stibbe Climate Congress

The Stibbe Climate Conference took place on 22 September. Together with speakers from the business community, we discussed on a multidisciplinary basis how the European climate transition impacts organisations. We discussed the challenges facing organisations in the areas of governance, finance & reporting and compliance & liability risks, and how organisations can anticipate such challenges. The most important takeaways on … Read more

Take aways Stibbe Klimaatcongres

De take aways van het Stibbe Klimaatcongres, dat op 22 september plaatsvond, bevatten een selectie van de belangrijkste conclusies die tijdens het evenement getrokken zijn ten aanzien van governance, finance & reporting en naleving en aansprakelijkheidsrisico’s. Op 22 september vond het Stibbe Klimaatcongres plaats. We bespraken samen met sprekers uit het bedrijfsleven multidisciplinair hoe de (Europese) klimaattransitie impact heeft op … Read more

Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

Het kabinet is voornemens een grondwetwijzigingsprocedure te starten om constitutionele toetsing van formele wetgeving mogelijk te maken door aanpassing van artikel 120 Grondwet. Uit zijn hoofdlijnenbrief van 1 juli 2022 aan de Tweede Kamer blijkt een voorkeur voor toetsing door iedere rechter aan met name genoemde grondwetsbepalingen over vrijheidsrechten, waarbij de rechter in een bindend rechterlijk oordeel in een concreet aan hem … Read more

“Evenredig bijdragen” aan stikstofreductie. Wat betekent dat voor de sectoren en specifiek voor de industrie?

De veelbesproken stikstofdoelen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en in het coalitieakkoord aangescherpt. Hoe moet die stikstofreductie worden gerealiseerd? Volgens de Commissie Remkes en het coalitieakkoord door een “evenredige stikstofbijdrage” vanuit alle sectoren. Voor de industrie-, de bouw-, de energie- en de mobiliteitssector ligt nu de vraag voor: wat houdt die evenredige bijdrage in en hoe wordt gezorgd dat … Read more

Uitbreiding bevoegdheid bestuursrechter

Om laagdrempelige rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk te maken tegen beslissingen op een verzoek om personen uit Afghanistan te evacueren, breidt de Afdeling bestuursrechtspraak haar eigen bevoegdheid uit met een verwijzing naar de publieke taak die daarbij in het geding zou zijn. In een uitspraak van 14 september 2022 bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak dat een beslissing op een verzoek om … Read more

Tweede update FAQ Didam-Arrest

Update 20 september 2022 Recent hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van het Didam-arrest.[1] In dit arrest werd kort gezegd geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Ten eerste heeft de Rechtbank Gelderland op 22 juni 2022 uitspraak gedaan. Daarin werd geoordeeld dat het selecteren van inschrijvers … Read more