Lessen uit de Crisis- en herstelwet voor een omgevingsplan(Blogreeks Omgevingswet)

Klik hier om het volledige blogbericht te lezen op stibbe.com/stibbeblog. Graag herinneren wij u eraan dat u eventuele RSS-feeds van Stibbeblog.nl dient te vervangen om vanaf begin oktober geen berichten te missen. Klik hier voor ons eerdere bericht hierover. Hebt u hierover vragen? Mail dan naar Tess.Linders@Stibbe.com of Jeroen.Heymans@Stibbe.com. Wij helpen u graag  verder!

Het begrip ‘achteruitgang’ en tijdelijke effecten op de waterkwaliteit onder de Kaderrichtlijn Water. Het vierde blogbericht uit een reeks (deel IV)

Volgens artikel 4 Kaderrichtlijn Water (KRW) moet een lidstaat achteruitgang van de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam, zoals een meer of een rivier, voorkomen. De vraag die in de Europese en Nederlandse jurisprudentie terugkomt is wat deze verplichting exact omvat. Voortbordurend op blogbericht 3 van deze reeks, gaan wij nader in op deze vraag. Wij doen dit aan de hand van … Read more

Stibbeblog.nl verhuist naar Stibbe.com/Stibbeblog

Bijna 10 jaar geleden hebben wij Stibbeblog.nl opgezet als experiment. Bloggende advocaten, zat men daar wel op te wachten? Meer dan 1.500 goed gelezen blogs later weten wij dat dit absoluut het geval is en we gaan hier dan ook zeker mee door. Maar wel op een andere plek dan u van ons gewend bent. Vanaf 2 oktober 2023 vindt … Read more

Reminder: Stibbeblog.nl verhuist naar Stibbe.com/Stibbeblog

Begin september informeerden wij u al over de aanstaande verhuizing van onze blogs van het vertrouwde platform Stibbeblog.nl naar onze corporate website Stibbe.com/Stibbeblog. Graag herinneren wij u eraan dat u eventuele RSS-feeds van Stibbeblog.nl dient te vervangen om vanaf begin oktober geen berichten te missen. Klik hier voor ons eerdere bericht hierover. Hebt u hierover vragen? Mail dan naar Tess.Linders@Stibbe.com of Jeroen.Heymans@Stibbe.com. Wij … Read more

Signaleringsblog week 38: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen alsnog opgeschort voor verbouwactiviteiten (tot in elk geval 1 juli 2024) Met de Kamerbrief van 11 september 2023 heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tevens minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) Hugo de Jonge … Read more

Het omgevingsplan (blogreeks Omgevingswet)

Het omgevingsplan is het centrale instrument van de Omgevingswet en vervangt onder meer het bestemmingsplan. Dit blogbericht bevat de belangrijkste hoofdlijnen die u moet weten over het omgevingsplan. Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet (“Ow”). In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 steeds een specifiek onderwerp … Read more

Signaleringsblog week 37: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Afdeling houdt vast aan ‘evidentiecriterium’ bij exceptieve toetsing van bestemmingsplanregel met open norm en dynamische verwijzing naar beleidsregel In haar uitspraak van 6 september 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3380) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat een planregel met een open … Read more

The environmental vision and the programme (Environment and Planning Act blog series)

The Environment and Planning Act introduces two new policy instruments: the environmental strategy (as successor to the national policy vision) and the programme. In this blog post, we take a closer look at the nature and function of both instruments within the new environmental law system. This post is part of the Environment and Planning Act blog series. In the … Read more

De omgevingsvisie en het programma (blogreeks Omgevingswet)

De Omgevingswet introduceert twee nieuwe beleidsinstrumenten: de omgevingsvisie (als opvolger van de structuurvisie) en het programma. In dit blogbericht gaan wij nader in op de aard en functie van beide instrumenten binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet. In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de … Read more

Op weg naar 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet is een ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet legt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Vanaf aankomende week start onze blogreeks over de Omgevingswet. Elke week belichten wij met onze Stibbeblogs een specifiek instrument of deelonderwerp van de nieuwe wet. Deze visual geeft een … Read more