Een vergunning die van rechtswege vervalt door een ontbindende voorwaarde: moet dat kunnen? Wat ons betreft in principe niet

Wij pleiten voor grote terughoudendheid bij het gebruik van ontbindende voorwaarden in vergunningvoorschriften. De bestuursrechter zou daar kritisch op moeten zijn, ook als dat voorschrift al onherroepelijk is. Dat schrijven wij in onze annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1900). De uitspraak die wij annoteren is een goed voorbeeld … Read more

De evenredigheidstoets “nieuwe stijl”: een overzichtsblog met visual over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets ten aanzien van: besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid in het algemeen; besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid met een grondslag in beleidsregels; besluiten die berusten op een gebonden bevoegdheid met een grondslag … Read more

ECHR starts substantive hearing of Dutch complaint over downing of flight MH17

The ECHR ruling concerns three complaints against Russia related to human rights violations in the Donbas (eastern Ukraine) since 2014, including the downing of flight MH17. The ECHR finds that the Netherlands’ complaint about the downing of flight MH17 is admissible. The complaint will therefore be dealt with substantively. The ECHR had to consider whether it should hear the substance … Read more

Signaleringsblog week 9: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling oordeelt over de toetsing van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel In haar uitspraak van 1 maart 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:772) gaat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in op de vraag of een wet in formele zin kan worden getoetst … Read more

Het EHRM start de inhoudelijke behandeling van de Nederlandse klacht over het neerhalen van vlucht MH17

De uitspraak van het EHRM gaat over drie klachten tegen Rusland die verband houden met mensenrechtenschendingen in de Donbas (Oost-Oekraïne) sinds 2014, waaronder het neerhalen van vlucht MH17. Het EHRM oordeelt dat de klacht van Nederland over het neerhalen van vlucht MH17 ontvankelijk is. De klacht zal dus inhoudelijk behandeld worden. Het EHRM moest nagaan of het drie klachten tegen … Read more

Signaleringsblog week 8: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling nuanceert vaste jurisprudentielijn m.b.t. relativiteitsvereiste voor het recht op inspraak in omgevingsrechtelijke zaken In een tussenuitspraak van 15 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:606) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) haar vaste jurisprudentielijn met betrekking tot het relativiteitsvereiste genuanceerd. Volgens die vaste … Read more

Signaleringsblog week 7: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling past burgerlus toe Met een tussenuitspraak van 8 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:493) past de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in het belang van een spoedige beëindiging van een geschil over een verzoek om schadevergoeding de ‘burgerlus’ (in termen van het onlangs … Read more

Signaleringsblog week 6: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Beslissende mate van zeggenschap overheid op commissie ontbreekt: Geschillencommissie en urgentiecommissie geen bestuursorgaan In haar uitspraak van 1 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:392) oordeelt de Afdeling dat de Regionale urgentiecommissie Tilburg (“urgentiecommissie”) en Geschillencommissie Woningcorporaties Regio Midden-Brabant (“Commissie”), die op basis van een door vijf woningcorporaties … Read more

Signaleringsblog week 5: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Nieuwe feiten of omstandigheden bij herhaalde aanvraag omgevingsvergunning: Afdeling verduidelijkt toetsingskader art. 4:6 Awb In haar uitspraak van 25 januari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:290) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester en wethouders (“het college”) de herhaalde aanvraag … Read more

Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

‘Bestudeert men de tekst van de Awb, dan lijkt het of alles eigenlijk wel kan, als het maar netjes en volgens de voorgeschreven procedures gebeurt.’ (T. Koopmans, in: Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht, Staatsrechtconferentie 1998, Deventer 1999, p. 194). Een voor de Awb als boegbeeld van het bestuursrecht even rake als pijnlijke constatering die op de keper beschouwd anno … Read more