Bijstelling van de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht: schending inspraakrecht kan zelfstandig leiden tot vernietiging

De Afdeling zal in zogeheten Aarhuszaken het relativiteitsvereiste niet meer tegenwerpen aan appellanten die een beroep doen op inspraakrechten. Dit volgt uit een uitspraak van 15 februari 2023 die is ingegeven door het Verdrag van Aarhus en het Varkens in Nood-arrest. De Afdeling verlaat hiermee de lijn dat het beschermingsbereik van de onderliggende materiële norm bepalend is voor de vraag … Read more

Signaleringsblog week 8: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling nuanceert vaste jurisprudentielijn m.b.t. relativiteitsvereiste voor het recht op inspraak in omgevingsrechtelijke zaken In een tussenuitspraak van 15 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:606) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) haar vaste jurisprudentielijn met betrekking tot het relativiteitsvereiste genuanceerd. Volgens die vaste … Read more

Signaleringsblog week 7: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling past burgerlus toe Met een tussenuitspraak van 8 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:493) past de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in het belang van een spoedige beëindiging van een geschil over een verzoek om schadevergoeding de ‘burgerlus’ (in termen van het onlangs … Read more

Signaleringsblog week 6: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Beslissende mate van zeggenschap overheid op commissie ontbreekt: Geschillencommissie en urgentiecommissie geen bestuursorgaan In haar uitspraak van 1 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:392) oordeelt de Afdeling dat de Regionale urgentiecommissie Tilburg (“urgentiecommissie”) en Geschillencommissie Woningcorporaties Regio Midden-Brabant (“Commissie”), die op basis van een door vijf woningcorporaties … Read more

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden daarbij enkele regels, die wij in onderstaand blog bespreken. Inleiding Eind 2021 schreven wij een blog over Mobility … Read more

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief de stikstofplannen uiteen. Daaruit blijkt dat het kabinet stevig aan de slag gaat met de door Remkes voorgestelde aanpak. Ook beschrijft de minister welke acties zij neemt naar aanleiding van de recente Porthos-uitspraak. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van de kabinetsaanpak op de korte en lange … Read more

Signaleringsblog week 5: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Nieuwe feiten of omstandigheden bij herhaalde aanvraag omgevingsvergunning: Afdeling verduidelijkt toetsingskader art. 4:6 Awb In haar uitspraak van 25 januari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:290) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester en wethouders (“het college”) de herhaalde aanvraag … Read more

Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

‘Bestudeert men de tekst van de Awb, dan lijkt het of alles eigenlijk wel kan, als het maar netjes en volgens de voorgeschreven procedures gebeurt.’ (T. Koopmans, in: Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht, Staatsrechtconferentie 1998, Deventer 1999, p. 194). Een voor de Awb als boegbeeld van het bestuursrecht even rake als pijnlijke constatering die op de keper beschouwd anno … Read more

Stibbe e-book 2022: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht in blogs en podcasts

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts van 2022 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich naar alle waarschijnlijkheid voort in 2023. … Read more

Podcast: Stikstof: hoe om te gaan met de (on)mogelijkheden

In deze aflevering van Stibbe Legal Insights spreken Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer over de stikstofcrisis en wat bedrijven kunnen doen om plannen en projecten wél door te laten gaan. Experts Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer spreken over de totstandkoming van de huidige stikstofcrisis en hoe marktpartijen hier mee om kunnen gaan. Zij laten zien dat stikstofrelevante activiteiten wél kunnen … Read more