Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog

‘Bij een Russische raketaanval op een kraam­afdeling van een ziekenhuis in de stad Vilniansk in de oblast Zaporizja is een pasgeboren baby gedood, meldt de gouverneur van Zaporizja Oleksandr ­Staroek op Telegram. Een vrouw en een dokter zijn uit het puin gered. Aangenomen wordt dat er verder geen vermisten zijn.’ Aldus NOS.nl op 23 november 2022. Het zoveelste bericht over … Read more

Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden om die verontreiniging te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken/ongedaan te maken. De plicht bestaat uit een preventief deel – het voorkomen van verontreiniging – en een repressief … Read more

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager is van het gewraakte besluit en hem geen verwijt kan worden gemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

More differentiation by degree of culpability required in Penalty Policy under Foreign Nationals Act

On 13 July 2022, the Administrative Law Division of the Council of State (the Council of State) (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) ruled in an important judgment that the standard penalty amounts applied by the Minister of Social Affairs and Employment (the Minister) for violations of the Foreign Nationals Act (FNA) are unreasonable. The Council of State ruled … Read more

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten. De stikstofdepositie die met deze projecten gepaard gaat, wordt dan weggestreept tegen de stikstofdepositie die met de beëindiging van de bestaande bedrijven vrijkomt. Deze vorm van het beperken van negatieve effecten van projecten – ook wel extern salderen genoemd … Read more

Podcast: Vertrouwen op voorlichting door de overheid

Tirza Cramwinckel en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast voorlichting die de overheid, waaronder de Belastingdienst, geeft aan burgers over wet- en regelgeving. Zij gaan in op de verwachtingen die burgers hieraan kunnen ontlenen in juridisch opzicht. Een actueel onderwerp, nu de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat burgers in de problemen kunnen komen als er in het recht te … Read more

FAQ: Bestuursrechtelijke handhaving arbeidsrechtelijke wetten: waarschuwing en stillegging

In verschillende arbeidsrechtelijke wetten is een combinatie te vinden van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“WML”) wordt het recht op het minimumloon van de werknemer (artikel 7 lid 1 WML) bijvoorbeeld zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd. Civielrechtelijke handhaving doordat ieder beding in strijd met het verbod nietig is en bestuursrechtelijke handhaving doordat de verplichting tot … Read more

Regulering van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer uitgesteld tot 1 juli 2023 en andere ontwikkelingen

Op 6 oktober 2022 zond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit Besluit werkgebonden personenmobiliteit (hier te vinden). Over het ontwerpbesluit zelf schreven wij onder meer dit blogbericht en bijgaand artikel in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. In dit blogbericht bespreken wij de belangrijkste wijzigingen voor dit ontwerpbesluit. Inwerkingtreding De voorziene inwerkingtreding met … Read more

Bestuursrechter of burgerlijke rechter: waar ben ik welkom in procedures tegen de Staat? De deur van de burgerlijke rechter lijkt (terecht) ietsje meer open bij (ideële) collectieve acties

Wie wil procederen tegen de Staat moet weten bij welke rechter hij moet aankloppen. Dat is niet altijd eenvoudig. Ook bij collectieve acties speelt regelmatig de vraag of de bestuursrechter of de burgerlijke rechter de aangewezen instantie is. Dit speelde ook bij een recente uitspraak in kort geding van 6 oktober 2022, gestart door VluchtelingenWerk Nederland om de collectieve belangen … Read more

Podcast: Wetgeving staat bedrijven in de weg in hun circulaire ambities

In deze aflevering van ExpertCast van het ANP bespreekt Valérie van ’t Lam hoe wetgeving bedrijven in de weg staat bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, en hoe deze wetgeving anders moet om de klimaatdoelen te halen. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de overheid grote ambities op het gebied van de circulaire economie. In 2050 moet de gehele Nederlandse … Read more