FAQ: Hoe te handelen bij bestuursrechtelijk toezicht?

De Nederlandse toezichthouders houden met grote regelmaat bestuursrechtelijk toezicht door middel van inspecties. Niet alleen de landelijke toezichthouders, zoals de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport houden bestuursrechtelijk toezicht. Ook lokale toezichthouders, zoals de gemeente, provincie of omgevingsdienst houden op deze wijze toezicht. In deze blog uit de FAQ-serie geven we een aantal praktische handvatten voor bestuursrechtelijk toezicht. … Read more

FAQ: when does the Activities decree apply?

This is a blog entry in the FAQ-series. Some general information: Establishments: the Activities Decree only applies to establishments Main rule: the general rules in the Activities Decree Exception: the environmental permit The Activities Decree without an environmental permit Whether an activity falls within the scope of the Activities Decree can be determined by following the next two steps. The … Read more

FAQ: wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing?

For an English version of this blog entry, click here Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Algemeen Inrichtingen: het Activiteitenbesluit is enkel van toepassing op inrichtingen Hoofdregel: algemene regels uit het Activiteitenbesluit Uitzondering: omgevingsvergunning (milieu) Het Activiteitenbesluit zonder omgevingsvergunning voor milieu Of een activiteit valt onder … Read more

FAQ: When do you need an environmental permit for an establishment?

Voor een Nederlandse versie van dit blogbericht, klik hier. This is a blog entry in the FAQ-series. When is an environmental permit for an establishment required under the Environmental Permitting Act (hereinafter: EPA)? This question can be answered by following the next three steps. 1. Constructing, operating or altering. The first step is to determine whether an establishment is being … Read more

FAQ: Wanneer is er een omgevingsvergunning voor milieu nodig?

For an English version of this blog entry, please click here Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Wanneer is er een omgevingsvergunning voor milieu nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)? Die vraag moet worden beantwoord aan de hand van de volgende … Read more