ECHR starts substantive hearing of Dutch complaint over downing of flight MH17

The ECHR ruling concerns three complaints against Russia related to human rights violations in the Donbas (eastern Ukraine) since 2014, including the downing of flight MH17. The ECHR finds that the Netherlands’ complaint about the downing of flight MH17 is admissible. The complaint will therefore be dealt with substantively. The ECHR had to consider whether it should hear the substance … Read more

Het EHRM start de inhoudelijke behandeling van de Nederlandse klacht over het neerhalen van vlucht MH17

De uitspraak van het EHRM gaat over drie klachten tegen Rusland die verband houden met mensenrechtenschendingen in de Donbas (Oost-Oekraïne) sinds 2014, waaronder het neerhalen van vlucht MH17. Het EHRM oordeelt dat de klacht van Nederland over het neerhalen van vlucht MH17 ontvankelijk is. De klacht zal dus inhoudelijk behandeld worden. Het EHRM moest nagaan of het drie klachten tegen … Read more

Bestuursrechter of burgerlijke rechter: waar ben ik welkom in procedures tegen de Staat? De deur van de burgerlijke rechter lijkt (terecht) ietsje meer open bij (ideële) collectieve acties

Wie wil procederen tegen de Staat moet weten bij welke rechter hij moet aankloppen. Dat is niet altijd eenvoudig. Ook bij collectieve acties speelt regelmatig de vraag of de bestuursrechter of de burgerlijke rechter de aangewezen instantie is. Dit speelde ook bij een recente uitspraak in kort geding van 6 oktober 2022, gestart door VluchtelingenWerk Nederland om de collectieve belangen … Read more

Podcast: Hoe de overheid de klimaattransitie wél op juridisch effectieve wijze kan stimuleren

De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol in het halen van de gestelde klimaatdoelen. Ali al Khatib en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast wat de overheid juridisch effectief kan doen om de klimaattransitie te stimuleren en hoe zij daarin kan samenwerken met het bedrijfsleven. Aan de hand van de drie rollen die de overheid hierbij kan innemen, namelijk die … Read more

Is de Autoriteit Persoonsgegevens te streng? Volgens de Europese Commissie wel

De Europese Commissie vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens te streng is bij de uitleg van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’. Dit blijkt uit een brief uit 2020, die NRC recent heeft gepubliceerd. De autoriteit zou zo het vrije ondernemerschap in de Europese Unie belemmeren. De Autoriteit Persoonsgegevens is niet van plan haar standpunt te wijzigen, zo zou blijken uit een (andere) … Read more

De journalistieke vrijheid van (publieke) omroepen en het EVRM: overheden mogen eisen stellen aan journalistieke integriteit

Recent is in Nederland de discussie opgelaaid over de (journalistieke) vrijheid van publieke omroepen. De Nederlandse Publieke Omroep (“NPO”) overweegt om Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen. Dit naar aanleiding van het oordeel van de Ombudsman van de NPO (“Ombudsman”) dat Ongehoord Nederland de Journalistieke Code van de NPO (“Journalistieke Code”) heeft geschonden. In deze blog gaan wij … Read more

Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

De kortgedingrechter verplichtte onlangs een  ideële stichting haar beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege  misbruik van recht jegens derden (ECLI:NL:RBNHO:2022:3145). Dit gebeurt niet iedere dag. Wat was er aan de hand in deze opzienbarende zaak? En wanneer maakt het vorderen in kort geding van een procedeerverbod een kans? In dit blogbericht gaan wij in op die vragen en … Read more

Aanpassing Wet Markt en Overheid gestart: striktere regels voor ondernemende overheden bij het inroepen van het algemeen belang

De eisen aan de voorbereidingsprocedure voor en de inhoud van algemeenbelang-besluiten behoeven aanscherping volgens de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Daartoe heeft hij een wetsvoorstel op 7 december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Al jaren zijn de bevoegde rechters (het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) en de rechtbank Rotterdam) kritisch over de toepassing van het zogeheten … Read more

Europese Commissie herziet en verruimt een belangrijk staatssteunkader: consultatie wijzigingen AGVV geopend tot 8 december 2021

De Europese Commissie zet in op meer staatssteun voor innovatieve ondernemingen en duurzaamheid. Dit blijkt uit de voorgestelde wijziging van de Algemene groepsvrijstellingsverordening waarover tot 8 december a.s. een consultatie loopt. Inleiding Het verlenen van staatssteun aan ondernemingen is in principe verboden op grond van Europees recht. Op dat verbod bestaan echter legio uitzonderingen. Een belangrijke bron van uitzonderingen is … Read more

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

De regeling Opkoopbescherming Beleggers schaffen steeds meer koopwoningen aan. Dit kan de kansen van starters op de woningmarkt verkleinen. Op 6 juli 2021 stemde de Eerste Kamer daarom in met een aanpassing van de Huisvestingswet 2014 (de “Huisvestingswet“) waarmee gemeenten het verhuren van een opgekochte woning vanaf begin 2022 kunnen onderwerpen aan een vergunningplicht (“Opkoopbescherming“). Dat zou het onaantrekkelijk moeten … Read more