Regulering van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer uitgesteld tot 1 juli 2023 en andere ontwikkelingen

Op 6 oktober 2022 zond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit Besluit werkgebonden personenmobiliteit (hier te vinden). Over het ontwerpbesluit zelf schreven wij onder meer dit blogbericht en bijgaand artikel in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. In dit blogbericht bespreken wij de belangrijkste wijzigingen voor dit ontwerpbesluit. Inwerkingtreding De voorziene inwerkingtreding met … Read more

De NOW-5: toch nog een extra tranche voor de loonkosten in november en december 2021

Door de oplopende COVID-19-besmettingen en bijbehorende overheidsmaatregelen heeft het kabinet bevestigd dat aan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”) een tranche wordt toegevoegd (de “NOW-5”). De invoering van de NOW-5 is aangekondigd in de Kamerbrief van 26 november 2021 en is een direct gevolg van de verlenging van de huidige beperkende overheidsmaatregelen. Het kabinet streeft ernaar … Read more

Podcast: de NOW en het bonusverbod

Hoe werkt het bonusverbod voor werkgevers die NOW aanvragen? Geldt dit verbod ook voor sales medewerkers? En, hoe zit dat nou met buitenlandse moederbedrijven die in Nederland wel bonussen mogen uitkeren? In de tweede aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven arbeidsrechtadvocaat Astrid Helstone en advocaat bestuursrecht Sandra Putting antwoord op deze en andere vragen over de NOW … Read more

Eerste NOW-uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dat mogelijk nadelige bepalingen in de NOW niet onevenredig zijn

De eerste NOW-uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) is gepubliceerd. De uitspraak betreft het hoger beroep van een uitspraak waarover wij eerder een blog over schreven. In die uitspraak toetst de bestuursrechter of een bepaling in de NOW mogelijk in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en daarom buiten toepassing zou moeten worden gelaten. De … Read more

De vaststellingsaanvraag onder de NOW-1 en de gevolgen van de derden- en accountantsverklaring voor de subsidievaststelling

Het is sinds 7 oktober 2020 mogelijk om een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie onder de NOW-1 in te dienen. Werkgevers hebben geruime tijd om de aanvraag in te dienen bij het UWV, namelijk tot en met 23 maart 2021 (24 weken vanaf 6 oktober 2020). Werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen hebben zelfs tot en met 29 … Read more

Wijziging van de NOW-1 en de NOW-2 met herstelmogelijkheid subsidieaanvraag op werkmaatschappijniveau

De regeling die de NOW-1 en de NOW-2 wijzigt is gepubliceerd. In ons eerdere blog schreven wij over de aankondiging van de wijzigingen in een Kamerbrief van Minister Koolmees. De wijzigingen bieden een herstelmogelijkheid voor werkgevers om een subsidieaanvraag te doen op het niveau van de werkmaatschappij, waar dit voor die werkgevers eerst niet mogelijk was. Daarnaast bevat de regeling … Read more

Bestuursrechter toetst of uitzondering op de NOW mogelijk is door buiten toepassing laten nadelige bepaling. In deze zaak leidt dit echter niet tot een uitzondering

De bestuursrechter onderzoekt of het mogelijk is af te wijken van de bepalingen in de NOW en deze buiten toepassing te laten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de bestuursrechter over de NOW. In de short read over de eerste gepubliceerde NOW-uitspraak werd besproken dat de bestuursrechter benadrukt dat de NOW geen hardheidsclausule bevat en de Minister aldus bewust … Read more

Minister kondigt wijzigingen NOW-1 aan om werkgevers te helpen die nu worden benadeeld door voorwaarden in de regeling

De NOW-1 zal worden gewijzigd om bepaalde knelpunten in de regeling, die nu leiden tot benadeling van werkgevers, weg te nemen. Dit schrijft Minister Koolmees in een Kamerbrief van 7 september 2020. In de brief bespreekt de Minister het gebruik van de NOW-1 en de NOW-2. Aanvullend gaat de Minister in op knelpunten in de NOW die leiden tot afwijzingen … Read more