Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in Publicatieblad

Op 28 maart 2014 zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Het gaat om: richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG; richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten … Read more

Omzetten Aanbestedingsrichtlijn wordt een hele klus

Vandaag is op SC Online het volgende interview met Babette Blaisse-Verkooyen gepubliceerd over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn. De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn bevat een aantal opmerkelijke verschillen met de pas aangenomen Aanbestedingswet in Nederland. ‘De wetgever en aanbestedende diensten zullen er nog een hele klus aan hebben,’ zegt advocaat Babette Blaisse-Verkooyen. Blaisse verdiepte zich voor de aanbestedingspraktijk bij kantoor Stibbe in … Read more

Hoe om te gaan met abnormaal lage aanbiedingen?

In het huidige economische tij, waarin het voor veel bedrijven van belang is de orderportefeuille gevuld te krijgen, komt het vaker voor dat met lage prijzen wordt ingeschreven. Aanbestedende diensten zullen echter op voorhand de zekerheid willen hebben dat er niet zodanig laag wordt ingeschreven dat tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat de aanbiedingen niet kunnen worden waargemaakt. In artikel 2.116 … Read more

Verificatie van eisen in aanbestedingsprocedure

Het gerechtshof Amsterdam kreeg op 9 juli 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:3398) te oordelen over een Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van WMO-hulpmiddelen met bijbehorende dienstverlening die door een aantal gemeenten was georganiseerd. In het aanbestedingsdocument is de eis opgenomen dat alle op te geven prijzen en kortingspercentages realistisch en marktconform zijn. Realistisch en marktconform houdt volgens het document in dat de inschrijver … Read more