Overdrachtsbelasting: Een woning (2%) of niet (6%)? Even objectief blijven, aldus de Hoge Raad!

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een viertal belangrijke arresten gewezen voor de overdrachtsbelasting. In deze vier arresten stond de vraag centraal of sprake is van een verkrijging van een woning (2%) of van een andere onroerende zaak (6%). In drie van de vier arresten, onder verwijzing naar een objectieve maatstaf, oordeelt de Hoge Raad dat sprake is … Read more

2% of 6% overdrachtsbelasting – de advocaat-generaal geeft een objectieve en praktische maatstaf

Vorige week zijn vier ‘conclusies’ van advocaat-generaal P. Wattel (hierna: “de AG“) gepubliceerd bij lopende procedures voor de Hoge Raad over het overdrachtsbelastingtarief bij verkrijging van woningen. De procedures hebben betrekking op een tandartspraktijk, een voormalig agrarisch woon/bedrijfspand, een hospice en een stadsvilla. In alle vier de conclusies is de AG van mening dat het 2%-tarief van toepassing is. De … Read more

Verruiming begrip “bouwterrein” voor de BTW

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2017 gepresenteerd. Met betrekking tot de geplande wijzigingen voor het jaar 2017 lichten we hieronder één wijziging verder toe; de aanpassing/verruiming van het begrip “bouwterrein” voor de BTW. Allereerst bespreken we de concrete wijziging, vervolgens gaan we in op de reikwijdte van dit nieuwe begrip en als laatste sluiten we af met de … Read more

Brief Belastingdienst Amsterdam – Waardering van geïndexeerde erfpachtcanons voor de overdrachtsbelasting

Onlangs heeft de Belastingdienst Amsterdam in een brief  van 17 november 2015 aan de Amsterdamse Ring van de KNB (Koninklijke Notariële Bond) haar zienswijze gegeven op de waardering van erfpachtcanons voor de overdrachtsbelasting (“de Brief“). Dit naar aanleiding van signalen uit de praktijk dat onduidelijkheid hierover bestaat ingeval de canon jaarlijks geïndexeerd dient te worden. Hieronder geef ik beknopt weer: … Read more