Commissie van Aanbestedingsexperts schakelt expert in voor waardebepaling opdrachten

Onlangs is Advies 319 van de Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerd. De beklaagden waren niet bereid om de waarde van de opdrachten in kwestie te onderbouwen. De Commissie voelde zich daarom genoodzaakt een expert in te schakelen om de waarde van de opdrachten te onderzoeken. In de betreffende zaak hebben drie aanbestedende diensten gezamenlijk een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering … Read more

Belangenconflicten bij aanbestedingen: advies 233 Commissie van Aanbestedingsexperts

In deze zaak buigt de Commissie van Aanbestedingsexperts (de “Commissie“) zich over de kwestie van de (vermeende) belangenverstrengeling bij een aanbesteding. Er komen vragen aan de orde zoals: wanneer is sprake van gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van een lid van de beoordelingscommissie? En: op wie rust de bewijslast van de (on)partijdigheid? Aan de hand van het arrest “eVigilo” van … Read more

Aanbesteding: wijziging in de samenstelling van een combinatie is in beginsel toegestaan

In dit arrest van het Europese Hof van Justitie speelde de vraag of het aanbestedingsrechtelijk is toegestaan dat een ondernemer de plaats inneemt van een (ontbonden) combinatie, en dus zelfstandig de aanbestedingsprocedure voortzet. De uitspraak van het Hof, die op 24 mei verscheen, laat zien dat het gelijkheidsbeginsel zich daar niet tegen verzet. Feiten Op een aanbestedingsprocedure van de Deense … Read more

Draft decisions for sites I and II of the Borssele wind farm zone are available for consultation until 17 September 2015

The draft decisions for sites I and II of the Borssele wind farm zone were made available for consultation on Friday 7 August 2015. Anyone may respond to the draft decisions by filing a ‘view’. The location for the wind farms and the applicable conditions are determined in the wind farm site decisions. Therefore the contents of these decisions are … Read more

Ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele ter inzage tot en met 17 september 2015

Sinds vrijdag 7 augustus 2015 liggen de ontwerpbesluiten voor de kavels I en II in het windenergiegebied Borssele ter inzage. Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De inhoud van de kavelbesluiten is dan ook (nadat zij … Read more

Update on recent developments regarding offshore wind energy by the Dutch Minister

On 19 May 2015, the Minister of Economic Affairs sent a letter to the House of Representatives with an outline of the new legal framework for offshore wind energy in the Netherlands and a summary of certain recent developments (please click here to view the letter). According to the plans of the Dutch government, the first two wind farm sites … Read more

Update ontwikkelingen aanbestedingsrecht – mei 2015

Graag houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Stand van zaken: aanpassing Aanbestedingswet 2012 Begin april heeft het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel voor aanpassing van de huidige Aanbestedingswet 2012 ter consultatie op internet gepubliceerd. Belanghebbenden konden tot 5 mei 2015 reageren op dit wetsvoorstel. De reacties zullen op internet worden gepubliceerd. Lees … Read more

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid / Consultatie door TenneT t.a.v. het juridische kader m.b.t. het elektriciteitsnet op zee

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid On its website, TenneT has published three draft regulations in respect of the development of the offshore electricity grid through which future offshore wind farms will be connected to the existing onshore grid. Please see this link for the presentation by TenneT in which the following, partly rudimentary, draft regulations were … Read more

Internet consultation ‘Regulation on offshore wind energy 2015’ and the ‘Implementation regulation on the Offshore Wind Energy Act 2015’

1.                  Internet consultation By means of internet consultation, the Minister of Economic Affairs (the “Minister”) is giving an opportunity to respond to the draft versions of the ‘Regulation on Offshore Wind Energy 2015′ (Regeling windenergie op zee 2015) (the “Regulation“) and the ‘Implementation Regulation on the Offshore Wind Energy Act 2015′ (Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015) (the “Implementation Regulation“). … Read more

Internetconsultatie ‘Regeling windenergie op zee 2015’ en ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’

 1.                  Internetconsultatie De minister van Economische Zaken (de “minister“) biedt door middel van een internetconsulatie de gelegenheid een reactie te geven op de conceptversies van de ‘Regeling windenergie op zee 2015’ (de “Regeling“) en de ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’ (de “Uitvoeringsregeling“). De Regeling en de Uitvoeringsregeling vloeien voort uit het wetsvoorstel ‘Regels omtrent windenergie op zee’ (Wet windenergie … Read more