Draft decisions for sites I and II of the Borssele wind farm zone are available for consultation until 17 September 2015

The draft decisions for sites I and II of the Borssele wind farm zone were made available for consultation on Friday 7 August 2015. Anyone may respond to the draft decisions by filing a ‘view’. The location for the wind farms and the applicable conditions are determined in the wind farm site decisions. Therefore the contents of these decisions are … Read more

Ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele ter inzage tot en met 17 september 2015

Sinds vrijdag 7 augustus 2015 liggen de ontwerpbesluiten voor de kavels I en II in het windenergiegebied Borssele ter inzage. Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De inhoud van de kavelbesluiten is dan ook (nadat zij … Read more

Update: Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid, new drafts online

TenneT has published new documentation in respect of the development of the offshore electricity grid through which future offshore wind farms will be connected to the existing onshore grid. The new documentation includes the: (i)                draft Realisation Agreement (REA); (ii)               draft Connection & Transmission Agreement (CTA); and (iii)              draft General Terms & Conditions. The REA … Read more

Outlines of the subsidy rules for Borssele wind farm zone established

The subsidy tender for the construction and operation of offshore wind farms is increasingly taking shape. With the Offshore Wind Energy Act already having entered into force on 1 July 2015, the Regulation on Offshore Wind Energy 2015 and the Implementation Regulation on Offshore Wind Energy have now also been published in the Government Gazette on 3 July 2015. Both Regulations will enter … Read more

Offshore Wind Energy Act to enter into force on 1 July 2015

The Offshore Wind Energy Act was promulgated in the Bulletin of Acts and Decrees today and will enter into force on 1 July 2015. Accordingly, the Minister of Economic Affairs, Henk Kamp, has achieved his objective of guiding this law through the House of Representatives and the Senate in time. Entry into force of the Act on 1 July 2015 … Read more

Wet windenergie op zee in werking per 1 juli 2015

De Wet windenergie op zee is vandaag in het Staatsblad afgekondigd en zal op 1 juli 2015 in werking treden. Daarmee is minister Kamp van Economische Zaken erin geslaagd om de wet, conform zijn streven, tijdig door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Inwerkingtreding per 1 juli 2015 was noodzakelijk, aldus de minister in zijn Kamerbrief van 29 mei … Read more

Update on recent developments regarding offshore wind energy by the Dutch Minister

On 19 May 2015, the Minister of Economic Affairs sent a letter to the House of Representatives with an outline of the new legal framework for offshore wind energy in the Netherlands and a summary of certain recent developments (please click here to view the letter). According to the plans of the Dutch government, the first two wind farm sites … Read more

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid / Consultatie door TenneT t.a.v. het juridische kader m.b.t. het elektriciteitsnet op zee

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid On its website, TenneT has published three draft regulations in respect of the development of the offshore electricity grid through which future offshore wind farms will be connected to the existing onshore grid. Please see this link for the presentation by TenneT in which the following, partly rudimentary, draft regulations were … Read more

Consultatie regelgeving windenergie op zee gestart

Tot 30 april 2015 kunt u een reactie geven op twee concept-regelingen die de subsidie- en vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee mogelijk maken. De belangrijkste punten uit de regelingen zijn de volgende: Concept Regeling windenergie op zee 2015 Deze regeling werkt uit aan wie de subsidie zal worden verleend voor de realisatie van de eerste … Read more

Legislative proposal Offshore Wind Energy Act passed by the House of Representatives

On 26 March 2015, the House of Representatives (Tweede Kamer) passed the legislative proposal for the Offshore Wind Energy Act (Wet  windenergie op zee), which introduces a new permit and subsidy system for the construction and exploitation of offshore wind farms. This is an important step towards realisation of the renewable energy targets as set out in the National Energy … Read more