Fatale termijnen en verzuim in de bouw, ontbinding (on)mogelijk?

Inleiding         In de bouw spelen termijnen voor de uitvoering en oplevering van werkzaamheden een belangrijke rol. Het is niet altijd duidelijk of de termijnen die partijen overeenkomen als fataal te beschouwen zijn en of bijvoorbeeld een overeenkomst ontbonden kan worden bij een overschrijding daarvan. In het – op 31 januari 2020 – door de Hoge Raad gewezen arrest (ECLI:NL:HR:2020:141), zijn … Read more

Bouwsector en corona: onnodig op de rem?

In de bouwsector lijkt de coronacrisis de productie hier en daar onnodig af te remmen. Met name valt op dat vergunningverlening vertraagt. Voorts leggen opdrachtgevers bepaalde bouwprojecten stil. Ook worden aanbestedingen uitgesteld. Hieronder wordt de vraag behandeld in hoeverre bevoegde gezagen en opdrachtgevers daarbij in hun recht staan. Ten aanzien van aanbestedingen wordt een clausule voorgesteld waarmee deze doorgang kunnen … Read more

Certain legal aspects of the corona crisis for the Dutch construction and rental industry

The spread of the coronavirus has developed into a severe crisis that is also affecting the construction and rental industry in the Netherlands. Catering operators and retailers are wondering (among other difficult questions) whether they can pause their rent payments while they have no or very little turnover. In the construction industry, it seems inevitable that scenarios will occur whereby … Read more

Enkele juridische aspecten van de coronacrisis in de bouw- en huursector

Het coronavirus heeft inmiddels een ingrijpende crisis teweeggebracht die ook de bouw- en huursector niet ongemoeid laat. Zo vragen onder meer horeca-exploitanten en winkeliers zich af of zij de huur kunnen stopzetten nu zij niet of nauwelijks nog omzet maken. In de bouwsector zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen waarbij aannemers hun werk niet meer binnen budget en planning kunnen opleveren … Read more

The ‘Confidence in the Future’ coalition agreement: ambitions and proposed measures for mobility and the mobility industry

On 10 October 2017, the four political parties that will be represented in the forthcoming government presented their coalition agreement: ‘Confidence in the Future’ [Vertrouwen in de toekomst]. The coalition agreement is the result of negotiations between the conservative liberal party VVD, the Christian-democratic party CDA, the liberal party D66 and the conservative Christian-democratic party ChristenUnie and constitutes one of … Read more

De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Inleiding Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is op 21 februari 2017 door de tweede kamer aangenomen. Het voorstel ligt nu ter behandeling bij de eerste kamer. Het wetsvoorstel leidt tot de grootste en meest ingrijpende wijziging van bouwwetgeving in Nederland sinds lange tijd en bevat zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk deel. Het privaatrechtelijke deel van de wijzigingen ziet … Read more

Update on recent developments regarding offshore wind energy by the Dutch Minister

On 19 May 2015, the Minister of Economic Affairs sent a letter to the House of Representatives with an outline of the new legal framework for offshore wind energy in the Netherlands and a summary of certain recent developments (please click here to view the letter). According to the plans of the Dutch government, the first two wind farm sites … Read more

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid / Consultatie door TenneT t.a.v. het juridische kader m.b.t. het elektriciteitsnet op zee

Consultation by TenneT on the legal framework regarding the offshore electricity grid On its website, TenneT has published three draft regulations in respect of the development of the offshore electricity grid through which future offshore wind farms will be connected to the existing onshore grid. Please see this link for the presentation by TenneT in which the following, partly rudimentary, draft regulations were … Read more

Internet consultation ‘Regulation on offshore wind energy 2015’ and the ‘Implementation regulation on the Offshore Wind Energy Act 2015’

1.                  Internet consultation By means of internet consultation, the Minister of Economic Affairs (the “Minister”) is giving an opportunity to respond to the draft versions of the ‘Regulation on Offshore Wind Energy 2015′ (Regeling windenergie op zee 2015) (the “Regulation“) and the ‘Implementation Regulation on the Offshore Wind Energy Act 2015′ (Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015) (the “Implementation Regulation“). … Read more

Internetconsultatie ‘Regeling windenergie op zee 2015’ en ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’

 1.                  Internetconsultatie De minister van Economische Zaken (de “minister“) biedt door middel van een internetconsulatie de gelegenheid een reactie te geven op de conceptversies van de ‘Regeling windenergie op zee 2015’ (de “Regeling“) en de ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’ (de “Uitvoeringsregeling“). De Regeling en de Uitvoeringsregeling vloeien voort uit het wetsvoorstel ‘Regels omtrent windenergie op zee’ (Wet windenergie … Read more