Advies over initiatiefwetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof gepubliceerd en noopt tot aanpassingen van het wetsvoorstel

Vernieuwende en ingrijpende maatregelen kunnen helpen om uit een crisis te komen. Kamerleden Klaver en Bromet menen met hun initiatiefwetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof zo’n maatregel te hebben gevonden. De Afdeling advisering van de Raad van State (Afdeling advisering) heeft op 5 oktober 2020 het advies over dit voorstel gepubliceerd. Daarin staat dat het wetsvoorstel heldere doelstellingen voor de reductie … Read more

De NOW-3: nieuwe doelstelling met nieuwe subsidieverplichtingen

Werkgevers kunnen vanaf 16 november 2020 een aanvraag indienen voor een NOW-subsidie onder de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-3”). De NOW-3 verlengt de periode voor het verkrijgen van subsidie vanuit de overheid voor behoud van werkgelegenheid. In een eerder blog schreven wij over de subsidierechtelijke aspecten van de NOW-1 en de algemene bepalingen van het subsidierecht … Read more

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the Programmatic Approach to Nitrogen (“PAN”) was adopted in contravention of the Habitats Directive. Annex 2 to the PAN, article 2 of the (former) Decree on limit values, and article 2.12 of the Nature Protection Decree were therefore declared non-binding. … Read more

De vaststellingsaanvraag onder de NOW-1 en de gevolgen van de derden- en accountantsverklaring voor de subsidievaststelling

Het is sinds 7 oktober 2020 mogelijk om een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie onder de NOW-1 in te dienen. Werkgevers hebben geruime tijd om de aanvraag in te dienen bij het UWV, namelijk tot en met 23 maart 2021 (24 weken vanaf 6 oktober 2020). Werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen hebben zelfs tot en met 29 … Read more

Wijziging van de NOW-1 en de NOW-2 met herstelmogelijkheid subsidieaanvraag op werkmaatschappijniveau

De regeling die de NOW-1 en de NOW-2 wijzigt is gepubliceerd. In ons eerdere blog schreven wij over de aankondiging van de wijzigingen in een Kamerbrief van Minister Koolmees. De wijzigingen bieden een herstelmogelijkheid voor werkgevers om een subsidieaanvraag te doen op het niveau van de werkmaatschappij, waar dit voor die werkgevers eerst niet mogelijk was. Daarnaast bevat de regeling … Read more

Mobiliteit en emissiehandel: Komt er een Europees emissiehandelssysteem voor het wegtransport?

Het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS) is een Europees marktinstrument om de uitstoot van broeikasgassen op een kosteneffectieve wijze te verminderen. Het systeem geldt op dit moment voor de industrie en voor de luchtvaart. De mobiliteitssector valt niet onder dit systeem, maar de Europese Commissie overweegt om het EU-ETS uit te breiden met het wegtransport (EU Green Deal COM(2019)640). Als deze plannen … Read more

Bestuursrechter toetst of uitzondering op de NOW mogelijk is door buiten toepassing laten nadelige bepaling. In deze zaak leidt dit echter niet tot een uitzondering

De bestuursrechter onderzoekt of het mogelijk is af te wijken van de bepalingen in de NOW en deze buiten toepassing te laten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de bestuursrechter over de NOW. In de short read over de eerste gepubliceerde NOW-uitspraak werd besproken dat de bestuursrechter benadrukt dat de NOW geen hardheidsclausule bevat en de Minister aldus bewust … Read more

Minister kondigt wijzigingen NOW-1 aan om werkgevers te helpen die nu worden benadeeld door voorwaarden in de regeling

De NOW-1 zal worden gewijzigd om bepaalde knelpunten in de regeling, die nu leiden tot benadeling van werkgevers, weg te nemen. Dit schrijft Minister Koolmees in een Kamerbrief van 7 september 2020. In de brief bespreekt de Minister het gebruik van de NOW-1 en de NOW-2. Aanvullend gaat de Minister in op knelpunten in de NOW die leiden tot afwijzingen … Read more

Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens. Wel een verrassing is dat het UWV het register heeft … Read more

Consultatie Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (“Minister”) heeft op 22 juni 2020 de internetconsultatie gestart van de beoogde opvolger van de huidige Warmtewet, de Wet collectieve warmtevoorziening (veelal genoemd de “Warmtewet 2”). De einddatum van de internetconsultatie van de Warmtewet 2 is 3 augustus 2020. Bij invoering van de Warmtewet 2 zouden belangrijke veranderingen volgen in de sector van … Read more