Vordering tot het verschaffen van huurgenot of het verrichten van onderhoud: steunvorderingen bij faillissementsaanvraag?

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat vorderingen van een huurder tot het verrichten van onderhoud en tot het verschaffen van huurgenot op zichzelf steunvorderingen kunnen opleveren bij een faillissementsaanvraag (ECLI:NL:HR:2014:1681). Voorts heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot is van het gehuurde, de curator van de … Read more

Tijdelijke pacht, een nieuwe vorm van effectief gebruik van gemeentegrond

Op 24 juni 2014 verzorgden Jonathan Gal en Tijn Kortmann voor de gemeente Almere een workshop over tijdelijke pacht. In deze blog een korte schets van achtergrond en inhoud van deze interessante middag, met aan het slot een aantal nuttige hyperlinks. Het is bekend, veel gemeenten hebben in de eerste helft van de jaren 2000 fors geïnvesteerd in de aankoop … Read more