Ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Met de ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur (“Wet GDI“) wordt beoogd dat burgers de beschikking krijgen over elektronische identificatiemiddelen (“eID“) met een hoger betrouwbaarheidsniveau dan het huidige DigiD. Tegelijkertijd krijgen publieke dienstverleners meer zekerheid over de identiteit de burger aan wie zij die diensten verlenen. Op 30 augustus 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (“BZK“) de Wet GDI … Read more

A new framework for data transfers to the US: the EU-US Privacy Shield

After the European Court of Justice (“ECJ”) declared the Safe Harbour Decision invalid in its judgement of 6 October 2015, the European Commission and the United States now have agreed on a new framework for transatlantic data flow: the EU-US Privacy Shield. The new framework aims to protect the fundamental rights of European citizens where their data is transferred to … Read more