Verhuurderheffing kent in voorkomende gevallen een discriminerend effect.

Op 8 juni 2018 heeft de Hoge Raad een relevant arrest gewezen voor de verhuurderheffing. Daarin concludeert hij dat het in gevallen van mede-eigendom in strijd met het Europeesrechtelijke gelijkheidsbeginsel is om voor de belastingplicht aan te sluiten bij degene die de WOZ-beschikking ontvangt. Degene die het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan 50 (was … Read more

Herzieningsperioden in de BTW, binnenkort ook voor ‘kostbare diensten’

Op 18 mei jongstleden heeft het ministerie van FinanciĆ«n een internetconsultatie geopend om de herzieningsregeling in de Wet op de omzetbelasting 1969 (“BTW“) per 1 januari 2018 uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging gaat de herzieningsregeling ook gelden voor ‘kostbare diensten’. Bij ‘kostbare diensten’ kan bijvoorbeeld worden gedacht aan substantiĆ«le bedrijfsinvesteringen van een ondernemer in verbouwingswerkzaamheden aan zijn … Read more

Overdrachtsbelasting: Een woning (2%) of niet (6%)? Even objectief blijven, aldus de Hoge Raad!

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een viertal belangrijke arresten gewezen voor de overdrachtsbelasting. In deze vier arresten stond de vraag centraal of sprake is van een verkrijging van een woning (2%) of van een andere onroerende zaak (6%). In drie van de vier arresten, onder verwijzing naar een objectieve maatstaf, oordeelt de Hoge Raad dat sprake is … Read more