FAQ: wanneer is sprake van een afvalstof?

Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. In dit blogbericht gaan wij in op de vraag wanneer stoffen, preparaten of voorwerpen kwalificeren als afvalstof. Wij formuleren in dit bericht aanknopingspunten om te beoordelen of in concrete gevallen sprake is van een afvalstof. Als van een afvalstof sprake … Read more

De zorgplicht van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat de zorgplicht van de Wnb centraal. Artikel 1.11 Wnb voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Een oude … Read more

De natuurvisie: één van de kerninstrumenten uit de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat één van de kerninstrumenten uit deze wet centraal, namelijk de natuurvisie. Op grond van de Wnb zullen een nationale en een provinciale natuurvisie worden vastgesteld. Een natuurvisie is een beleidsdocument. Op grond van de Wnb rust op de Minister van EZ en de … Read more

FAQ: when does the Activities decree apply?

This is a blog entry in the FAQ-series. Some general information: Establishments: the Activities Decree only applies to establishments Main rule: the general rules in the Activities Decree Exception: the environmental permit The Activities Decree without an environmental permit Whether an activity falls within the scope of the Activities Decree can be determined by following the next two steps. The … Read more

FAQ: wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing?

For an English version of this blog entry, click here Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Algemeen Inrichtingen: het Activiteitenbesluit is enkel van toepassing op inrichtingen Hoofdregel: algemene regels uit het Activiteitenbesluit Uitzondering: omgevingsvergunning (milieu) Het Activiteitenbesluit zonder omgevingsvergunning voor milieu Of een activiteit valt onder … Read more

FAQ: When do you need an environmental permit for an establishment?

Voor een Nederlandse versie van dit blogbericht, klik hier. This is a blog entry in the FAQ-series. When is an environmental permit for an establishment required under the Environmental Permitting Act (hereinafter: EPA)? This question can be answered by following the next three steps. 1. Constructing, operating or altering. The first step is to determine whether an establishment is being … Read more

FAQ: Wanneer is er een omgevingsvergunning voor milieu nodig?

For an English version of this blog entry, please click here Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Wanneer is er een omgevingsvergunning voor milieu nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)? Die vraag moet worden beantwoord aan de hand van de volgende … Read more