Geen vergunning van rechtswege in de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 14 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] In de Omgevingswet zal niet langer worden voorzien in de mogelijkheid van een positieve beschikking bij niet tijdig beslissen (lex silencio positivo, ‘lsp’). Dat betekent dat wanneer het bevoegd gezag niet binnen de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning beslist, er geen … Read more

Verkeerde voorbereidingsprocedure kan leiden tot van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Om te bepalen binnen welke termijn een bestuursorgaan moet beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning, moet worden beoordeeld welke voorbereidingsprocedure van toepassing is: de reguliere voorbereidingsprocedure of de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit kan voor iedere aanvraag anders zijn. Voor de beantwoording van deze vraag is namelijk de activiteit waarvoor de vergunning is aangevraagd bepalend. Een uitspraak van 9 oktober 2013 (ABRvS … Read more