Signaleringsblog week 38: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen alsnog opgeschort voor verbouwactiviteiten (tot in elk geval 1 juli 2024) Met de Kamerbrief van 11 september 2023 heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tevens minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) Hugo de Jonge … Read more

Signaleringsblog week 37: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Afdeling houdt vast aan ‘evidentiecriterium’ bij exceptieve toetsing van bestemmingsplanregel met open norm en dynamische verwijzing naar beleidsregel In haar uitspraak van 6 september 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3380) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat een planregel met een open … Read more

The environmental vision and the programme (Environment and Planning Act blog series)

The Environment and Planning Act introduces two new policy instruments: the environmental strategy (as successor to the national policy vision) and the programme. In this blog post, we take a closer look at the nature and function of both instruments within the new environmental law system. This post is part of the Environment and Planning Act blog series. In the … Read more

De omgevingsvisie en het programma (blogreeks Omgevingswet)

De Omgevingswet introduceert twee nieuwe beleidsinstrumenten: de omgevingsvisie (als opvolger van de structuurvisie) en het programma. In dit blogbericht gaan wij nader in op de aard en functie van beide instrumenten binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet. In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de … Read more

Signaleringsblog week 36: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Toepassing (correctie op) relativiteitvereiste (art. 8:69a Awb): beroepsgronden tegen omgevingsvergunning voor nieuwe supermarkt slagen niet In de uitspraak van 30 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3312) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat de eigenaar van een woon- en winkelcomplex in … Read more

Signaleringsblog week 35: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode.  Afdeling duidt reikwijdte dubbele zorgplicht art. 13 Wbb: toepassing rubbergranulaat in kunstgrasvelden onder omstandigheden in strijd met repressieve zorgplicht In twee uitspraken van 23 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3224 en ECLI:NL:RVS:2023:3225) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester … Read more

Signaleringsblog week 32-34: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen zomervakantieperiode (week 32-34).  Afdeling laat rechtsgevolgen inpassingsplan en omgevingsvergunningen voor Porthos-project in stand: weliswaar geldt niet de partiële bouwvrijstelling maar ecologisch onderzoek biedt een voldoende basis Met haar einduitspraak van 16 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3129) laat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de … Read more

Signaleringsblog week 31: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Verlengde begunstigingstermijn in nieuwe beslissing op bezwaar ten onrechte afhankelijk gesteld van onzekere toekomstige gebeurtenis en onvoldoende afgewogen In haar uitspraak van 26 juli 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2860) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat de beslissing van het college van burgemeester … Read more

Signaleringsblog week 30: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Grote Kamer Centrale Raad van Beroep: weigering om onherroepelijk boetebesluit te herzien in dit geval ‘evident onredelijk’ In de uitspraak van 19 juli 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:1363) oordeelt de Grote Kamer van de Centrale Raad van Beroep (“Centrale Raad”) dat de weigering van het UWV om … Read more

Signaleringsblog week 29: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Alsnog groen licht voor beoogde Experimenteerregeling luchthaven Schiphol: einde ‘anticiperend handhaven’ stap dichterbij Met haar uitspraak in kort geding van 7 juli 2023 (ECLI:NL:GHAMS:2023:1589) vernietigt het Gerechtshof Amsterdam (“Hof”) het vonnis van 5 april 2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:3010), waarin de voorzieningenrechter de Staat der Nederlanden (“Staat”) … Read more