FAQ: Bestuursrechtelijke handhaving arbeidsrechtelijke wetten: waarschuwing en stillegging

In verschillende arbeidsrechtelijke wetten is een combinatie te vinden van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“WML”) wordt het recht op het minimumloon van de werknemer (artikel 7 lid 1 WML) bijvoorbeeld zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd. Civielrechtelijke handhaving doordat ieder beding in strijd met het verbod nietig is en bestuursrechtelijke handhaving doordat de verplichting tot … Read more

De NOW-5: toch nog een extra tranche voor de loonkosten in november en december 2021

Door de oplopende COVID-19-besmettingen en bijbehorende overheidsmaatregelen heeft het kabinet bevestigd dat aan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”) een tranche wordt toegevoegd (de “NOW-5”). De invoering van de NOW-5 is aangekondigd in de Kamerbrief van 26 november 2021 en is een direct gevolg van de verlenging van de huidige beperkende overheidsmaatregelen. Het kabinet streeft ernaar … Read more

Podcast: de NOW en het procesrecht

Kan je als ondernemer een NOW-boete krijgen? Kan de verlening van de NOW nog worden gewijzigd? En, waarom is het belangrijk om juist bij de verlening van de subsidie extra goed op te letten? In de eerste aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW (Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) geven arbeidsrechtadvocaat Thomas Boot en advocaat bestuursrecht Jan Reinier van Angeren antwoord … Read more