Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog

‘Bij een Russische raketaanval op een kraam­afdeling van een ziekenhuis in de stad Vilniansk in de oblast Zaporizja is een pasgeboren baby gedood, meldt de gouverneur van Zaporizja Oleksandr ­Staroek op Telegram. Een vrouw en een dokter zijn uit het puin gered. Aangenomen wordt dat er verder geen vermisten zijn.’ Aldus NOS.nl op 23 november 2022. Het zoveelste bericht over … Read more

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager is van het gewraakte besluit en hem geen verwijt kan worden gemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

Podcast: Vertrouwen op voorlichting door de overheid

Tirza Cramwinckel en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast voorlichting die de overheid, waaronder de Belastingdienst, geeft aan burgers over wet- en regelgeving. Zij gaan in op de verwachtingen die burgers hieraan kunnen ontlenen in juridisch opzicht. Een actueel onderwerp, nu de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat burgers in de problemen kunnen komen als er in het recht te … Read more

Deskundigenadvisering: Hoe onafhankelijker, hoe beter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak regels gegeven over de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van deskundigen. In het bestuursrecht spelen deskundigen een belangrijke rol. Dat heeft te maken met het feit dat veel wetten een deskundigenbeoordeling voorschrijven. Een veel voorkomend verplicht deskundigenadvies is bijvoorbeeld een welstandsadvies. Aan de hand van een welstandsadvies moet het … Read more

Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

Het kabinet is voornemens een grondwetwijzigingsprocedure te starten om constitutionele toetsing van formele wetgeving mogelijk te maken door aanpassing van artikel 120 Grondwet. Uit zijn hoofdlijnenbrief van 1 juli 2022 aan de Tweede Kamer blijkt een voorkeur voor toetsing door iedere rechter aan met name genoemde grondwetsbepalingen over vrijheidsrechten, waarbij de rechter in een bindend rechterlijk oordeel in een concreet aan hem … Read more

Uitbreiding bevoegdheid bestuursrechter

Om laagdrempelige rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk te maken tegen beslissingen op een verzoek om personen uit Afghanistan te evacueren, breidt de Afdeling bestuursrechtspraak haar eigen bevoegdheid uit met een verwijzing naar de publieke taak die daarbij in het geding zou zijn. In een uitspraak van 14 september 2022 bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak dat een beslissing op een verzoek om … Read more

Podcast: Hoe de overheid de klimaattransitie wél op juridisch effectieve wijze kan stimuleren

De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol in het halen van de gestelde klimaatdoelen. Ali al Khatib en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast wat de overheid juridisch effectief kan doen om de klimaattransitie te stimuleren en hoe zij daarin kan samenwerken met het bedrijfsleven. Aan de hand van de drie rollen die de overheid hierbij kan innemen, namelijk die … Read more

Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden tot discriminatie. Het CRM roept daarom op een bindende discriminatietoets te hanteren. Deze (op)roep is niet nieuw. Eerder in 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan tot invoering van het ‘Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes’ (IAMA) … Read more

Vacature Professional Support Lawyer Bestuursrecht/Administrative Law

Een mooie vacature bij de praktijkgroep bestuursrecht van Stibbe. Kom jij bij ons werken als Professional Support Lawyer (PSL)? Binnen de praktijkgroep bestuursrecht kom je te werken in een team van ruim 35 advocaten en een andere PSL. De praktijkgroep heeft uitgebreide expertise op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en het bijzonder bestuursrecht. Als PSL ben je … Read more

Abortus: (g)een zaak van grondrechten

De regeling van abortus blijft de gemoederen bezighouden. Discussies over de afweging van de daarbij betrokken grondrechten (het recht op leven versus het recht op zelfbeschikking) spelen daarbij een belangrijke rol. Maar kan de abortuskwestie door politici en rechters wel bevredigend worden opgelost op basis van het afwegen van deze grondrechten? In 1973 kwam het Amerikaanse Supreme Court in de … Read more