Signaleringsblog week 38: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen alsnog opgeschort voor verbouwactiviteiten (tot in elk geval 1 juli 2024) Met de Kamerbrief van 11 september 2023 heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tevens minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) Hugo de Jonge … Read more

Signaleringsblog week 37: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Afdeling houdt vast aan ‘evidentiecriterium’ bij exceptieve toetsing van bestemmingsplanregel met open norm en dynamische verwijzing naar beleidsregel In haar uitspraak van 6 september 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3380) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat een planregel met een open … Read more

Op weg naar 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet is een ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet legt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Vanaf aankomende week start onze blogreeks over de Omgevingswet. Elke week belichten wij met onze Stibbeblogs een specifiek instrument of deelonderwerp van de nieuwe wet. Deze visual geeft een … Read more

Signaleringsblog week 36: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode.  Toepassing (correctie op) relativiteitvereiste (art. 8:69a Awb): beroepsgronden tegen omgevingsvergunning voor nieuwe supermarkt slagen niet In de uitspraak van 30 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3312) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat de eigenaar van een woon- en winkelcomplex in … Read more

De blinde vlek in klimaatzaken

Na de baanbrekende Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:2006) zijn we nu in afwachting van een aantal Straatsburgse uitspraken in zaken waarin de strijd tegen broeikasgasuitstoot en daarmee klimaatverandering centraal staat. Gaat de Grote Kamer van het EHRM de Nederlandse Hoge Raad volgen en oordelen dat uit de artikelen 2 (het recht op leven) en 8 (het recht op bescherming … Read more

Stibbeblog.nl verhuist naar Stibbe.com/Stibbeblog

Bijna 10 jaar geleden hebben wij Stibbeblog.nl opgezet als experiment. Bloggende advocaten, zat men daar wel op te wachten? Meer dan 1.500 goed gelezen blogs later weten wij dat dit absoluut het geval is en we gaan hier dan ook zeker mee door. Maar wel op een andere plek dan u van ons gewend bent. Vanaf 2 oktober 2023 vindt … Read more

Signaleringsblog week 35: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode.  Afdeling duidt reikwijdte dubbele zorgplicht art. 13 Wbb: toepassing rubbergranulaat in kunstgrasvelden onder omstandigheden in strijd met repressieve zorgplicht In twee uitspraken van 23 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3224 en ECLI:NL:RVS:2023:3225) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester … Read more

Signaleringsblog week 32-34: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen zomervakantieperiode (week 32-34).  Afdeling laat rechtsgevolgen inpassingsplan en omgevingsvergunningen voor Porthos-project in stand: weliswaar geldt niet de partiële bouwvrijstelling maar ecologisch onderzoek biedt een voldoende basis Met haar einduitspraak van 16 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3129) laat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de … Read more

Signaleringsblog week 31: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Verlengde begunstigingstermijn in nieuwe beslissing op bezwaar ten onrechte afhankelijk gesteld van onzekere toekomstige gebeurtenis en onvoldoende afgewogen In haar uitspraak van 26 juli 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2860) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat de beslissing van het college van burgemeester … Read more

Signaleringsblog week 30: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Grote Kamer Centrale Raad van Beroep: weigering om onherroepelijk boetebesluit te herzien in dit geval ‘evident onredelijk’ In de uitspraak van 19 juli 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:1363) oordeelt de Grote Kamer van de Centrale Raad van Beroep (“Centrale Raad”) dat de weigering van het UWV om … Read more